NHUNG HƯƠU

Trang trại 1: Thôn 3 – Vạn Phúc – Thanh Trì – Hà Nội
Trang trại 2: Tân Sơn, Quỳnh Lưu, Nghệ An
Trang trại 3: Hương Sơn, Hà Tĩnh
Điện thoại: 0983 547 786 , 0948 680 377